تامین پارکینگ در دال مجوف بابلدک (سقف حبابی)

مزایای معماری سقف بابل دک


آزادی بیشتر در طراحی معماری

 


سیستم دال مجوف بابل دک با حذف ستون های میانی، پلانی بدون ستون را برای سازه فراهم می کند. این کارکرد علاوه بر فراهم نمودن آزادی در طراحی معماری و ایجاد پلان های متفاوت در طبقات مختلف، امکان تغییر در پلان طبقات را در طول دوره بهره‌برداری برای کاربر فراهم می‌آورد.

این امر در اصطلاح معماری، انعطاف پذیری قابل توجهی جهت طراحی فراهم می‌آورد.

 

افزایش تعداد پارکینگ‌ها

 

یکی از عمده مشکلات در طرح معماری، تامین پارکینگ‌های مورد نیاز در هر ساختمان می باشد. سیستم سقف بابل دک یا دال مجوف بابل دک با حذف ستون های میانی، علاوه بر تامین پارکینگ های بیشتر، امکان حرکت و گردش راحت تر ماشین ها در پارکینگ را فراهم می کند.

حذف آویزها

 با استفاده از سیستم سقف بابل دک و تامین دیوار برشی مناسب، تیرهای آویزدار و کتیبه های بیرون زده از سقف حذف می شود. این امر ارتفاع بیشتر داخلی را برای معمار فراهم می کند. در ضمن به دلیل کاهش ضخامت سقف می توان طبقات را با پله های کوتاهتر و کمتر اجرا نمود و این امر باعث کاهش ابعاد باکس پله و افزایش فضای مفید داخلی می گردد.

 


 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید